logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | curriculum

Marcel Bosman

Mr. M.E. (Marcel) Bosman

Advocaat mr. Marcel Bosman is in 1990 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgestudeerd in het Notarieel recht en het Nederlands recht. Hij werd op 6 november 1990 tot advocaat beëdigd en staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel: 070 - 3353535, info@advocatenorde.nl.   

Mr. Marcel Bosman heeft zich in de advocatuur onder meer gespecialiseerd in het huurrecht woon- en bedrijfsruimte, vastgoedrecht, bouwrecht, bestuursrecht en strafrecht. Hij heeft een jarenlange ervaring in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht, contractenrecht en schadevergoedingsrecht en ondernemingsrecht. Met als achtergrond zijn notariële opleiding en een docentschap ruimtelijk bestuursrecht en milieurecht bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars staat hij als advocaat tevens makelaars en projectontwikkelaars bij. Hij wordt ook veel gevraagd om cliënten bij te staan die een geschil hebben aangaande; de verkoop of aankoop van een woning, appartementsrecht of recreatiewoning; zakelijke rechten waaronder mandelige eigendom, opstalrechten en erfdienstbaarheden of die een probleem hebben met hun buren of mede-eigenaars van onroerend goed. Zijn praktijk is zowel een advies- als een procespraktijk. Kritisch, betrouwbaar, betrokken, volhardend, efficiënt, zakelijk, praktisch en professioneel, met een drive om te winnen zijn steekwoorden die hem kenmerken.

Met inmiddels 30 jaar praktijkervaring beschikt mr. Bosman over een brede kennis van de diverse juridische disciplines. Hierdoor is hij niet alleen in staat om zich snel in de aan hem voorgelegde zaken in te lezen, maar ook de beleving van zijn cliënten goed aan te voelen. In zijn aanpak is hij oplossingsgericht, waarbij hij voor zijn cliënten streeft naar een optimaal resultaat. Het bijhouden van zijn vakinhoudelijke kennis ziet hij als een pre om beslagen ten ijs te komen. Daarvoor heeft hij meerdere door de Orde van Advocaten erkende specialisatieopleidingen gevolgd, waaronder de Grotius Academie Onroerend Goed en de Grotius Academie Bestuursrecht. Voorts heeft hij de specialisatieopleiding voor huurrecht advocaat behaald, verzorgd door de Vereniging voor Huurrecht Advocaten en de post doctorale opleiding Specialisatie Strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Door het met goed gevolg behalen van deze opleidingen mag Marcel zich wat betreft de desbetreffende rechtsgebieden als gespecialiseerd advocaat in de markt aanbieden. Op grond van zijn registratie in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten dient hij elk jaar 10 opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdgebied. Hierdoor is de vakinhoudelijke kennis gewaarborgd.

  

Mr. P.J.K. (Paul) Gies

Mr. Paul Gies staat vermeld als advocaat op het tableau te Arnhem en staat ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaat Gies heeft vanaf 2012 als jurist en als buitengriffier bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een ruime juridische ervaring opgedaan. Mr. Gies houdt zich bezig met het civiele recht, waaronder; huurrecht, arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Mr. Gies heeft een no-nonsense mentaliteit. Hij is gericht op de inhoud van uw probleem en lost het voor u op.

 

Advocatenkantoor Bosman behandelt haar zaken met een team van deskundigen. Voor meer informatie zie www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

» Bekijk filmpje

© 2023 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105