logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Curriculum

Marcel Bosman

Mr. M.E. (Marcel) Bosman

Advocaat mr. M.E. Bosman is in 1990 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgestudeerd in het Notarieel recht en het Nederlands recht. Hij werd op 6 november 1990 tot advocaat beëdigd en staat als advocaat ingeschreven bij de Nederlandse orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel: 070 - 3353535, info@advocatenorde.nl.   

Mr. Bosman heeft zich in de advocatuur onder meer gespecialiseerd in huurrecht, kooprecht, woonrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, bestuursrecht en strafrecht door het volgen van specialisatieopleidingen in deze rechtsgebieden. Hij heeft meerdere post doctorale specialisatieopleidingen gevolgd, waaronde de Grotius Academie Onroerend Goed en de Grotius Academie Bestuursrecht. Voorts heeft hij de specialisatieopleiding voor huurrecht-advocaat behaald, verzorgd door de Vereniging voor Huurrecht Advocaten en de post doctorale opleiding Specialisatie Strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. 

Mr Bosman behandelt de bovenvermelde rechtsgebieden met een team van deskundigen advocaten. Daarnaast kunt u terecht voor al uw vragen en begeleiding van geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht, contractenrecht, consumentenrecht, personen- en familierecht en bank- en effectenrecht.Zijn praktijk is zowel een advies- als een procespraktijk.

Mr. Bosman is sinds 1993 verbonden aan het Studiecentrum Opleidingen Makelaardij (SOM) van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en doceert daar Staatsrecht en de bestuursrechtelijke omgevingsrechtvakken.  bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en overige milieuregelgeving, Woningwet, Leegstandswet, Huisvestingswet, Onteigeningswet en Wet voorkeursrecht gemeenten. Zijn aandacht is echter niet tot deze vakken beperkt. Kort gezegd, hij is kritisch ten opzichte van de bevoegdheid en rechtmatigheid van overheidsoptreden. Voor meer informatie zie www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

» Bekijk filmpje

© 2019 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem