logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Curriculum

Marcel Bosman

Mr. M.E. (Marcel) Bosman

Advocaat mr. M.E. Bosman is in 1990 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam afgestudeerd in het Notarieel recht en het Nederlands recht. Hij werd op 6 november 1990 tot advocaat beëdigd.

Mr. Bosman heeft zich in de advocatuur onder meer gespecialiseerd in huurrecht, kooprecht, woonrecht, vastgoedrecht, bouwrecht, bestuursrecht en strafrecht door het volgen van specialisatieopleidingen in deze rechtsgebieden. Hij heeft meerdere post doctorale specialisatieopleidingen gevolgd, waaronde de Grotius Academie Onroerend Goed en de Grotius Academie Bestuursrecht. Voorts heeft hij de specialisatieopleiding voor huurrecht-advocaat behaald, verzorgd door de Vereniging voor Huurrecht Advocaten en de post doctorale opleiding Specialisatie Strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. 

Mr Bosman behandelt de bovenvermelde rechtsgebieden met een team van deskundigen advocaten. Daarnaast kunt u terecht voor al uw vragen en begeleiding van geschillen op het gebied van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en ambtenarenrecht, contractenrecht, consumentenrecht, personen- en familierecht en bank- en effectenrecht.Zijn praktijk is zowel een advies- als een procespraktijk.

Mr. Bosman is sinds 1993 verbonden aan het Studiecentrum Opleidingen Makelaardij (SOM) van de Nederlandse Vereniging van Makelaars en doceert daar Staatsrecht en de bestuursrechtelijke omgevingsrechtvakken.  bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer en overige milieuregelgeving, Woningwet, Leegstandswet, Huisvestingswet, Onteigeningswet en Wet voorkeursrecht gemeenten. Zijn aandacht is echter niet tot deze vakken beperkt. Kort gezegd, hij is kritisch ten opzichte van de bevoegdheid en rechtmatigheid van overheidsoptreden. Voor meer informatie zie www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

» Bekijk filmpje

Mr. A (Anand) Bonder
Mr Bonder is aan de Universiteit Leiden afgestudeerd in Nederlands recht. Daarna is hij begonnen als rechterlijk ambtenaar in opleiding (RAIO) bij de rechtbank te Breda. Als RAIO heeft mr Bonder gewerkt op alle sectoren van de rechtbank, op het parket en vele zittingen gedaan als rechter en officier van justitie. Tijdens zijn verplichte buitenstage maakte hij kennis met de advocatuur. Na terugkeer op de rechtbank en voltooiing van de opleiding als RAIO koos mr Bonder in plaats van benoeming als rechter, uiteindelijk toch voor de meer dynamische rechtspraktijk van de advocatuur.

Als advocaat heeft mr. Bonder gewerkt voor grote kantoren in Rotterdam en Enschede en sinds december 2016 is hij werkzaam bij Bosman Advocaten te Arnhem. Als breed opgeleid jurist behandelt mr Bonder civielrechtelijke zaken op het gebied van zowel contractenrecht als aansprakelijkheidsrecht. Mr Bonder heeft in het bijzonder veel ervaring met zaken op het gebied van vastgoedrecht en intellectuele eigendom. Het strafrecht heeft ook zijn belangstelling.

Mr. Bonder is een praktisch ingestoken advocaat bij wie het belang van zijn cliënten altijd op de eerste plaats komt. Hij adviseert zijn cliënten realistisch, helder en duidelijk over hun rechtspositie, over kansen en risico’s. Soms is een schikking aangewezen, maar hij schroomt niet om waar nodig procedures op te starten en als snel handelen nodig is, om kort gedingen procedures te voeren en beslagen te leggen. De ervaringen die hij heeft opgedaan als rechter komen goed te pas bij de inschatting of een procedure haalbaar is, maar ook bij het voeren van dergelijke procedures.

© 2017 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem