logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | Profiel

 

Op aanvraag kosteloos kennismakingsgesprek 026 - 3882351: voor ondernemers, particulieren en non-profitorganisaties

Advocatenkantoor Bosman maakt zich sterk voor de juridische belangen van ondernemers, midden- en kleinbedrijf (mkb), particulieren en non-profit organisaties. Het kantoor is in heel Nederland actief. De advocaten van het kantoor zijn gedreven, betrokken en oplossingsgericht. Met meer dan 30 jaar ervaring kunt u bij ons terecht voor problemen op het gebied van het Burgerlijk Recht (o.a. contractenrecht, vastgoedrecht, huurrecht en arbeidsrecht), Bestuursrecht (o.a. omgevingsrecht, vergunningen en overige bedrijfsmatig verstrekte besluiten) en het Strafrecht. Ter bevordering van de kwaliteit van onze juridische dienstverlening zijn wij aangesloten bij diverse specialisatie verenigingen. Het kantoor is gevestigd te Arnhem met een nevenvestiging te Velp (gemeente Rheden).

Als u een juridisch geschil heeft dan is het verstandig om dit tijdig ter beoordeling aan een advocaat voor te leggen. De advocaten van Advocatenkantoor Bosman zijn ervaren en gespecialiseerde (proces)juristen en aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Zij staan u graag met raad en daad bij. Op aanvraag kent het kantoor de mogelijkheid van een kennismakingsgesprek van een half uur, waarin de aanpak van de zaak met een advocaat besproken wordt. Soms is een brief van een advocaat aan de wederpartij voldoende. Maar het kan ook tot een confrontatie met de wederpartij komen. Bijvoorbeeld omdat deze niet bereid is om aan uw vordering te voldoen en niet voor overleg openstaat. Ook hier geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Als het moet maken we voor u een procedure aanhangig, eventueel te versterken door het leggen van (conservatoir) beslag. We staan u bij in dagvaarding- en verzoekschriftprocedures. Wat betreft het opstellen en beoordelen van contracten en het geven van juridisch advies zijn we u eveneens graag van dienst. Ook indien u een probleem heeft met de overheid staan we voor u klaar, zowel in het bestuursrecht als in het strafrecht. Vanzelfsprekend voeren wij de opdracht in nauwe samenwerking en in overleg met u uit en worden de voor u opgestelde contracten, brieven en processtukken altijd eerst aan u ter beoordeling voorgelegd voordat deze verzonden of overgelegd worden. Onze advocaten, juristen en overige medewerkers hechten sterk aan hun beroepsgeheim. U kunt er op vertrouwen dat wij uw belangen uiterst discreet behandelen.Kantoor van uw advocaat in Arnhem

» Bekijk filmpje

Onze werkwijze

Tijdens de intakebespreking bespreken we uw probleem en brengen dit juridisch in kaart. U dient daarvoor de voor uw zaak relevante stukken mee te nemen. Daarna spreken we met u af hoe we verdergaan. Ook worden de op de opdracht van toepassing zijnde algemene voorwaarden met u besproken. Deze afspraken en de opdracht die u ons geeft worden vastgelegd in een intake-formulier en een opvolgende opdrachtbevestiging.

Bel ons vrijblijvend: 026-3882351

Het eerste gesprek vindt plaats met een van onze advocaten te Arnhem aan de Velperweg nr. 97. Het kantoor is goed bereikbaar per auto en per openbaar vervoer. Parkeren is mogelijk op eigen terrein. Ook kan een bespreking op afspraak plaatsvinden bij onze nevenvestiging te Velp.

Specialisaties

Mr. Bosman studeerde af in het Notarieel recht en Nederlands recht en is gespecialiseerd in het vastgoedrecht (onder andere problemen met koop en verkoop van woningen en recreatiewoningen, burenrecht, erfdienstbaarheden, mandeligheid, mede-eigendom), bouwrecht (aanneming van werk), huurrecht woonruimte en huurrecht bedrijfsruimte, contracten- en overeenkomstenrecht, arbeidsrecht, (ruimtelijk) bestuursrecht en strafrecht. Hij is lid van de door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende specialisatieverenigingen en heeft meer dan 30 jaar praktijkervaring. Mr. Gies studeerde af in het Nederlands recht. Hij adviseert en procedeert onder andere in het arbeidsrecht (waaronder ambtenarenrecht), contractenrecht en schadevergoedingsrecht.     

Toegankelijkheid kantoor

Anders dan bij de meeste advocatenkantoren kunt u bij een spoedeisende zaak vaak dezelfde dag nog bij ons terecht. In zeer spoedeisende zaken is een afspraak in het weekend mogelijk. Bel tijdens kantoortijden gratis en vraag naar een oriënterend gesprek van een half uur. Of vul het contactformulier op deze website in (zie www.bosmanadvocaten.nl) of stuur een e-mail naar: info@bosman-advocaten.nl of bosman@bosman-advocaten.nl met daarin vermelding van uw telefoonnummer. Op afspraak bent u ook welkom te Velp aan de Tromplaan 20.

Corona-virus

Vanwege uw en onze veiligheid kan het aantal aan een bespreking deelnemende personen beperkt worden. Onze dienstverlening gaat echter gewoon door. Het kantoor is normaal telefonisch bereikbaar. Besprekingen vinden op afspraak plaats.   

 

Advocaat Kantoor Bosman

Advocatenkantoor Bosman staat u graag bij betreffende zaken op het gebied van:

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Huurrecht
 • Bouwrecht
 • Vastgoedrecht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht
 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Bank- en effectenrecht


Advocatenkantoor Bosman Velp

De overeenkomst 

Onze dienstverlening vindt plaats in het kader van een overeenkomst van opdracht. De opdracht komt tot stand nadat deze door het advocatenkantoor is aanvaard. Op deze opdracht is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden beslecht naar Nederlands recht. Ten aanzien van de totstandkoming van de opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan het kantoor verbonden advocaat. Op de opdracht zijn de algemene voorwaarden van het kantoor altijd van toepassing. Deze algemene voorwaarden worden tijdens de intake bespreking met de opdrachtgever besproken. Voorts worden zij tezamen met de opdrachtbevestiging aan de opdrachtgever toegezonden.   

Kantoorgegevens

Advocatenkantoor Bosman is een handelsnaam van de besloten vennootschap Mr M. Bosman Advocatuur B.V. Het advocatenkantoor is gevestigd te Arnhem (6824 HH) aan de Velperweg nr. 97, wat als post- en bezoekadres fungeert. Het kantoor heeft tevens een bezoekadres te Velp (6881 GL) aan de Tromplaan nr. 20, gemeente Rheden. Het Kvk-nummer van het kantoor is 33281105. Het BTW-nummer is NL 808582094B01.

Lees verder

Tarieven
Griffierechten
Griffierecht in een civiele procedure
Tarieven sector kanton, civiele procedure
Voor dagvaardingen bij de civiele rechter
Tarieven bestuursrecht rechtbank
Griffierecht bij het gerechtshof
Griffierecht in belastingzaken
Griffierecht Civiele zaken bij de Hoge Raad
Griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Griffierecht Raad van State
Vermindering van griffierecht
Algemene voorwaarden
Handelsnaam
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en exoneratie
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Uw privacy en persoonsgegevens

 


 

Advocaat Mr. M.E. (Marcel) Bosman

Mr. M.E. Bosman

Advocaat

bosman@bosman-advocaten.nl

Tarieven advocaten

Voor de uitvoering van de opdracht is de opdrachtgever een honorarium, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Onder honorarium wordt de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en exclusief 21% btw, die de besloten vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen bedoeld. De tijdsevenredig vastgestelde vergoeding bedraagt, behoudens andersluidende prijsafspraak, vanaf € 195,- per uur. De in rekening te brengen tijdseenheden worden op basis van forfetaire bedragen in rekening gebracht. Verrichte werkzaamheden worden, in elk geval indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht. In de regel zal het kantoor, voorafgaand aan het verrichten van de opdracht, van de opdrachtgever een voorschot op het honorarium verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussendeclaratie of de eindafrekening van de opdracht. Bovenop het honorarium worden kantoorkosten in rekening gebracht. Deze kantoorkosten bedragen 5% van het honorarium en dienen ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Onder verschotten wordt verstaan de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht voor u maakt. Voorbeelden zijn door een deurwaarder voor de uitvoering van de opdracht te maken kosten, bijvoorbeeld indien hij ten behoeve van uw zaak een exploit dient uit te brengen en aan de rechtbank te betalen griffierechten. 

Griffierechten

Het griffierecht is een heffing (leges) dat door de rechtbank in rekening wordt gebracht om bij te dragen in de  kosten van een procedure. Dit griffierecht, ook wel aangeduid als vastrecht, wordt door een advocaat namens zijn cliënt(en) rechtstreeks aan de rechtbank voldaan. Het wordt echter niet geheven in strafzaken en als u in een rechtbankzaak bij de sector kanton (kantongerecht) als verwerende partij optreedt. Het griffierecht moet vooraf betaald worden. De griffier zendt hiervoor een rekening aan de advocaat of brengt dit rechtstreeks bij hem in rekening.De advocaat is samen met zijn cliënt voor de betaling van het griffierecht aansprakelijk. Het voor het aanhangig maken van een procedure of voor het voeren van verweer verschuldigde griffierecht wordt bij de cliënt in rekening gebracht en dient voor het voeren van de procedure aan de advocaat betaald te worden. Er wordt ook wel gezegd dat het griffierecht bij de poort geheven wordt. Als dit niet tijdig door de cliënt wordt voldaan dan zal de advocaat niet in rechte optreden. In het geval dat een zaak wel op de rol staat maar het griffierecht niet tijdig wordt betaald, dan wordt de zaak door de rechtbank niet meer in behandeling genomen. De cliënt blijft dan echter wel het griffierecht verschuldigd. De hoogte van de griffierechten worden door de rechtbanken periodiek aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de griffierechten, zoals die volgens De Rechtspraak voor het jaar 2021 gelden. Hoewel aan dit overzicht veel aandacht is besteed kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Griffierecht in een civiele procedure

Bij de sector kanton van de rechtbank betaalt alleen de eiser of de verzoeker (degene die het proces start) griffierecht. De verweerder betaalt niets.
 

Rechtbank Advocaat

Tarieven griffierecht sector kanton 2021, civiele procedure

Griffierecht per 1 januari 2021 

Soort zaak
 

Griffierecht rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften

 

 

 

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom

€ 126,00

€ 85,00

€ 85,00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom

€ 507,00

€ 240,00

€ 85.00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom

€ 1013,00

€ 507,00

€ 85,00

Aktes

€ 132,00 

€ 132,00 

€ 132,00

Verzetschrift wet Mulder

 

 

 

Wet Mulder

€ 126,00

€ 85,00

€ 85,00

 

Bij een procedure bij de rechtbank sector civiel betalen zowel de eiser (of verzoeker) als gedaagde (of verweerder) griffierechten. Het griffierecht moet vooraf worden betaald, vanaf de dag van de terechtzitting (rolzitting) die in de dagvaarding is genoemd. Als het griffierecht niet op tijd wordt betaald is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Zaken met een belang tot 25.000,– moeten bij de kantonrechter worden aangebracht. Voor zaken met een belang boven de 25.000,- is de civiele rechter bevoegd. 

Het griffierecht voor een Vennootschap Onder Firma, Maatschap en Commanditaire Vennootschap valt onder de kolom niet-natuurlijke personen. Een vordering is van onbepaalde waarde als het verzoek of de vordering niet in geld uit te drukken is. 

Griffierecht 2021 voor dagvaardingen etc. bij de civiele rechter

Tarieven civiel rechtbank

Griffierecht per 1 januari 2021

Sector Civiel

Griffierecht rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen
Dagvaardingszaken en verzoekschriften (incl. verzoek conservatoir beslag)
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoir beslag)

€ 667,00

€ 309,00

€ 85,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000 in hoofdsom en niet meer dan € 100.000

€ 2.076,00

€ 952,00

€ 85,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom

€ 4.200

€ 1.666,00

€ 85,00

Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet)

€ 120,00

€ 132,00

€ 132,00

Apostille/legalisatie

€ 21,00

€ 21,00

€ 21,00

       
Sector Familierecht      

Inschrijving/ wijziging (rechtskeuze) / opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

n.v.t.  € 199,00   € 199,00
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   n.v.t.  € 132,00  € 132,00 
Inschrijving van de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister  n.v.t.  € 132,00  € 132,00 

 
 

 Paleis van Justitie

Tarieven griffierecht bestuursrecht rechtbank, vanaf 1 januari 2021

Soort zaak
 
Griffierecht

Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie

 

voor natuurlijke personen

 € 49

voor rechtspersonen

 € 360 

 

Alle andere bestuursrechtelijke zaken:

 

voor natuurlijke personen

€ 181

voor rechtspersonen;

€ 360

 

Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening geldt in beroep hetzelfde bedrag als hiervoor is vermeld. Heeft de hoofdzaak betrekking op een uitkering of huursubsidie dan geldt voor de voorlopige voorziening ook het lage tarief van € 49.


Tarieven in belastingzaken vanaf 1 januari 2021

 

Soort zaak Griffierecht
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon € 49
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:
 • Wet op de dividendbelasting 1965;
 • Wet OB 1968;
 • Wet BPM 1992;
 • Wet op de accijns;
 • Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;
 • Wet belastingen op milieugrondslag;
 • Douanewet
€ 181
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon € 360

Door het gerechtshof in 2021 in rekening te brengen griffierechten

Tarief griffierecht per 1 januari 2021

Griffierecht bij een civiele procedure

Tarieven civiel gerechtshoven

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht
rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan €12.500 in hoofdsom

€ 772,00

€ 338,00

€ 338,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 2.106

€ 772,00

€ 338,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 5.610,00

€ 1.756,00

€ 338,00

 

Griffierecht in belastingzaken, tarief 2021

Soort zaak

Griffierecht

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon

€ 49

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:
- Wet op de dividendbelasting 1965;
- Wet OB 1968;
- Wet BPM 1992;
- Wet op de accijns;
- Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;
- Wet belastingen op milieugrondslag;
- Douanewet

€ 181

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon

 € 360

 

Griffierecht civiele - en belastingzaken bij de Hoge Raad en Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2021

 


Tarieven griffierecht belastingzaken Hoge Raad vanaf 1 januari 2021

Soort zaak                                                                                                         Griffierecht
 
Soort zaak Griffierecht
Beroep door particulieren (natuurlijke personen)                                                        € 134
Beroep (in cassatie van natuurlijke personen)m.b.t. de volgende belastingsoorten: 
Dividendbelasting
Omzetbelasting
Belasting van personenauto’s en motorrijwielen
Accijns
Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken
Belastingen op milieugrondslag
Douanewet
                                                                                                                             € 270
Beroep in cassatie van niet-natuurlijke personen (rechtspersonen en bestuursorganen) € 541

 


 
Profiel Marcel Bosman

 Tarieven griffierecht voor beroep bij de Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2021

Soort zaak                                                                        Griffierecht

 
  

 

 • Uitkeringen                                                                      €  49,00
 • Ambtenaren                                                                     € 181,00
 • Dienstplichtigen                                                                €  49,00
 • Invaliditeitspensioen                                                         € 49,00
 • Andere zaken                                                                   € 181,00
 • Beroep voor organisaties                                                  € 360,00                         
 

 

Tarieven griffierecht hoger beroepszaken bij de Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2021

Soort zaak                                                                        Griffierecht

 
Uitkeringen                                                                       € 134,00
Ambtenaren                                                                      € 270,00
Dienstplichtigen                                                                 € 134,00
Invaliditeitspensioen                                                          € 134,00
Andere zaken                                                                    € 270,00 
Hoger beroep niet-natuurlijk persoon                                   € 541,00                                 

 Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening alsmede een verzoek tot herziening van een uitspraak van de Raad gelden in beroep en in hoger beroep dezelfde bedragen als hiervoor worden vermeld.

 Zie de deelsite voor een meer uitgebreide opgave van de griffiekosten van de Centrale Raad van Beroep

Tarieven griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven per 1 januari 2021

Beroep

Natuurlijke personen: € 181

Rechtspersonen:        € 360

Hoger beroep

Natuurlijke personen: € 270

Rechtspersonen:        € 541
 

Griffierecht Raad van State 2021

Beroep

Voor zaken die in eerste en enige aanleg worden behandeld, geldt voor individuele personen (natuurlijke personen) een tarief van € 181. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bv's) betalen een bedrag van € 360.

Hoger beroep

Voor zaken die in hoger beroep worden behandeld, geldt voor individuele personen (natuurlijke personen) een tarief van € 270. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bv's) betalen een bedrag van € 541.

Meer weten:
Griffierecht Raad van State (raadvanstate.nl)

 

Vermindering van griffierecht (regeling 2021)

Wie een laag of gemiddeld inkomen heeft en op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingsbeschikking kan procederen, kan (alleen in civiele- niet in bestuurszaken) in aanmerking komen voor vermindering van het verschuldigde griffierecht. Afhankelijk van het inkomen hoeft dan slechts een kwart of de helft van het griffierecht betaald worden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dat wel voor aanvang van de procedure aangeven (voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding). Als u op grond van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging procedeert (gefinancierde rechtsbijstand), dan bepaalt de instantie waar u procedeert de vermindering van het griffierecht voor u.

Bronvermelding griffierechten:
https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak/Griffierecht en https://www.rvr.org/ 

 

 

 

Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten gebruiken algemene voorwaarden die op elke opdracht van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 33281105 en bevatten een beperking van de beroepsaansprakelijkheid van het kantoor. Deze voorwaarden worden voor de aanvaarding van uw opdracht met u besproken en eveneens op eerste verzoek aan u verstrekt. De algemene voorwaarden zijn altijd op de opdracht van toepassing en worden noch beperkt dan wel aangevuld door andere algemene voorwaarden.

 Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Bosman   

  

1.           Definities 
              In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

a.           De besloten vennootschap: de besloten vennootschap Mr M. Bosman advocatuur BV, h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman, gevestigd te Arnhem, geregistreerd bij de KvK onder nummer 33281105.   

b.           Cliënt: De contractspartij van de besloten vennootschap. 

c.           Het kantoor: De besloten vennootschap en, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, de op basis van een arbeids-, uitzend- of voluntairsovereenkomst aan de besloten vennootschap verbonden natuurlijke of rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden. 

d.           Honorarium: De financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) - exclusief verschotten als sub e en f bedoeld en exclusief 21% BTW, die de besloten vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen. Deze tijdsevenredig vast te stellen vergoeding bedraagt, behoudens andersluidende prijsafspraak, € 195,00 per uur. Factoren zoals de haast die bij de uitvoering van de opdracht betrokken is, de deskundigheid van de betrokken advocaat en de aard de zaak en het belang ervan, kan lijden tot een hoger uurtarief, zulks in overleg met de cliënt af te spreken. Tijdens de uitvoering van de  opdracht wordt de tijd geschreven op basis van forfaitaire eenheden. Telefoontjes worden geschreven in eenheden van 6 minuten. Voor binnenkomende post, waaronder ook inkomende mailberichten worden verstaan, wordt 10 geschreven. Voor een gestandaardiseerde uitgaande brief wordt 15 minuten aan tijd genoteerd. Voor de overige correspondentie en processtukken, maar ook wet-, literatuur en jurisprudentieonderzoek wordt de werkelijk daaraan besteedde tijd geschreven.   

e.           Voorschot: Dit betreft een bij aanvang van de opdracht met het kantoor afgesproken bedrag als voorschot op komende werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht door de advocaat te verrichten. Wanneer dit voorschot en opvolgende voorschotten opgesoupeerd is, is de besloten vennootschap bevoegd een opvolgend voorschot bij de cliënt in rekening  te brengen. Een in rekening gebracht voorschot wordt tijdens de uitvoering van de opdracht verrekend met een tussendeclaratie

f.            Verschotten: De kosten die de besloten vennootschap in het belang van de uitvoering van de opdracht maakt. Onder verschotten worden verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, porti en dergelijke. 

g.          Kantoorkosten: De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. Deze kantoorkosten bedragen 5 % van het honorarium. Onder kantoorkosten worden verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals de kosten van lokale telefoongesprekken, telefax, fotokopieën, etc  

h.          Tussendeclaratie: Dit betreft een declaratie waarin de besloten vennootschap tussentijds de in opdracht van de cliënt tot aan dat moment gewerkte uren, daarover verschuldigde kantoorkosten en BTW en verschuldigde verschotten aan deze declareert en waarvan niet verrekende voorschotdeclaratie(s) in aftrek worden gebracht. 

i.           Einddeclaratie: Dit betreft een declaratie, gelijk aan een tussendeclaratie, die wanneer de opdracht ten einde is gekomen aan de cliënt wordt verzonden.   

  

2.          Toepasselijkheid   
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan het kantoor verstrekken. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele andere opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten. 

a.          De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de cliënt of zijn rechtsbijstandsverzekeraar wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

b.          Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘de cliënt’, wordt daaronder mede verstaan ‘de opdrachtgever’, wanneer namens of ten behoeve van de cliënt opdracht aan het kantoor is verstrekt.  

  

3.          Opdracht     
a.          Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer deze door het kantoor schriftelijk dan wel mondeling is bevestigd.                  

b.          Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan het kantoor slechts worden vertegenwoordigd door een aan haar kantoor verbonden advocaat. Opdrachten waartoe op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand voor de cliënt een toevoeging wordt aangevraagd worden geacht slechts te zijn aanvaard, ongeacht de verplichting voor de cliënt om achteraf het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden te voldoen, nadat de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging heeft verstrekt. Mocht de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging achteraf intrekken dan wel de eigen bijdrage geheel of gedeeltelijk verminderen of besluiten niet tot uitbetaling van de toevoeging over te gaan, dan is het honorarium overeenkomstig artikel 4 volledig verschuldigd. Over de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging of een ander besluit dient cliënt zelf bezwaar bij de Raad voor Rechtsbijstand in te dienen. 

c.           Iedere opdracht aan het kantoor wordt geacht aan de besloten vennootschap te zijn verleend, d.w.z. dat de cliënt ermee instemt dat de besloten vennootschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor, of zonodig door derden in opdracht van het kantoor.  

d.           De cliënt stemt ermee in dat het kantoor in overleg met de cliënt (bepaalde delen van) de opdracht laat uitvoeren door één of meer aan het kantoor verbonden advocaten en/of juridisch medewerkers 

e.           De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.  

f.            De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. 

g.           Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door het kantoor ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.  

h.           Het kantoor zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen. Het kantoor zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derden. 

i.            Het kantoor zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt. 

j.            Het kantoor zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

k.           Het kantoor is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring die te vinden is op www.bosmanadvocaten.nl onder privacy en persoonsgegevens. De cliënt verleent aan het kantoor toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door het kantoor verwerkt met het oog op de uitvoering van de opdracht en ter voldoening aan wettelijke (bewaar)plichten en om tegenstrijdige belangen van cliënten van het kantoor in het kader van de uitvoering van de opdracht uit te sluiten. Daarnaast kan het kantoor persoonsgegevens verwerken voor het doen van informatieve en commerciële aanbiedingen aan cliënten. Het kantoor verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet of in het kader van de uitvoering van de opdracht genoodzaakt is. De cliënt verleent in het kader van de toepasselijkheid van de AVG, de Wwft en de Verordening op de Advocatuur (Voda) expliciet toestemming om een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs in het cliëntendossier te bewaren. 

l.            De cliënt zal aan het kantoor steeds tijdig en volledig de informatie verstrekken die relevant is voor de correcte uitvoering van de verleende opdracht. De cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De cliënt zal het kantoor van alle gebeurtenissen en omstandigheden op de hoogte stellen die voor een goede uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden die pas na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden. 

m.          Het kantoor is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om, in bepaalde gevallen en bij de uitvoering van de opdracht, verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties onverwijld te melden aan de daarvoor bij wet aangewezen instantie. Het kantoor is bovendien wettelijk verplicht tot geheimhouding van deze melding. Het kantoor is nimmer aansprakelijk voor de nadelige gevolgen van een dergelijke door het kantoor gedane melding, ook niet indien de melding achteraf ongegrond blijkt te zijn, tenzij de cliënt aantoont dat het doen van de melding in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. De cliënt vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit de toepassing door het kantoor van de betreffende bepalingen. 

 

4.           Declaratie/honorarium en kosten  
a.           Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan het kantoor honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt.  

b.           Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan het kantoor toekomende honorarium berekend op basis  van het bepaalde in artikel 1d van deze voorwaarden. De hoogte van het toepasselijke honorarium wordt in  de opdrachtbevestiging vermeld. In overleg met de cliënt kan de hoogte van dit honorarium tijdens de uitvoering van de opdracht worden aangepast. 

c.           Het kantoor is gerechtigd het voor de cliënt toepasselijke uurtarief jaarlijks eenzijdig te wijzigen. Bij wijziging van het toepasselijke uurtarief, zal het kantoor de cliënt daar ten minste één (1) maand voor het ingaan van deze wijziging schriftelijk over informeren. 

d.           Het honorarium zal regelmatig, in beginsel maandelijks, middels een tussendeclaratie worden gedeclareerd.  

e.           De besloten vennootschap zal, voorafgaand aan het verrichten van de opdracht en zo nodig ten tijde van de opdracht, gerechtigd zijn van de cliënt betaling van een voorschot op het honorarium alsmede van verwachte verschotten te verlangen, bij vooruitbetaling te voldoen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met een tussendeclaratie of de eindafrekening van de opdracht van de besloten vennootschap.  

f.            In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komen. 

  

5.           Betaling   
a.           Betaling van de declaraties van de besloten vennootschap dient volledig te geschieden binnen de gestelde termijn. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim zodat de besloten vennootschap alsdan gerechtigd is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente in rekening te brengen. In afwijking van bovenstaande dienen voorschotdeclaraties binnen één week na de factuurdatum ervan, dan wel eerder indien te betrachten spoed bij de uitvoering van de opdracht zulks vereist, volledig te zijn voldaan. Een eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen    eigen bijdrage van de cliënt dient voorafgaand aan het begin van uitvoering van de opdracht aan de besloten vennootschap volledig te zijn voldaan.  

b.          De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt. 

c.          Betaling van de verschuldigde tussen- en/of einddeclaratie door cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de desbetreffende declaratie(s) in. 

d.          Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de besloten vennootschap gestelde, bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contant (tot het op het moment van betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van cliënt. 

e.          Bij gebreke van tijdige en volledige betaling van verzonden verschotten, voorschot- en tussendeclaraties, dan wel de in rekening gebrachte eigen bijdrage, is het kantoor bevoegd haar werkzaamheden voor de cliënt zonder nadere kennisgeving op te schorten totdat volledige betaling van deze declaraties heeft plaatsgevonden. 

f.           Indien het kantoor, zelf dan wel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt. 

g.          De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 5.f bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente. 

h.          Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft tegen de cliënt die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt. 

  

6.         Aansprakelijkheid 
a.         De aansprakelijkheid van het kantoor, indien van toepassing, de voor haar werkzame personen, voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, is steeds beperkt tot de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aan het kantoor c.q. de verzekerde zal uitbetalen. Deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft maximaal dekking tot een bedrag van € 1.000.000,00. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor het eigen risico dat het kantoor op grond van de verplicht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen rekening dient te nemen. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die voldoet aan de ter zake geldende voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

b.         De in het eerste lid omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor. 

c.         Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. 

d.         Het kantoor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorzover zij, op grond van bovenstaande, gedurende enig tijdvak waarin deze schade opkomt, haar prestaties alsdan gerechtvaardigd heeft opgeschort  als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals is bedoeld in artikel 5.e van deze voorwaarden.  

 

7.         Derdengelden  
a.         Gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, niet zijnde voorschotbedragen, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Mr. M. Bosman Advocatuur. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed. 

 

8.         Archivering  
a.         Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek  aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na beëindiging van de zaak bewaard en staat, tegen vergoeding van de door het kantoor te maken kosten, ter beschikking van de cliënt. Het kantoor is gerechtigd na verstrijken van deze termijn alle dossiers en gegevens, gegevens die in eigendom toebehoren aan de cliënt en/of derden daaronder begrepen, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen. Administratieve gegevens (de financiële administratie van de besloten vennootschap) worden zeven (7) jaar bewaard. In verband met de verplichting gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten om bij de uitvoering van de opdracht met anderen (oud) cliënten conflicterende belangen te onderkennen worden de algemene cliëntgegevens in de praktijkmanagementsoftware van kantoor behouden.  

  

9.         Klachten- en geschillenregeling 
a.         Het kantoor zal bij haar dienstverlening steeds de op de dienstverlening toepasselijke beroepsregels naleven en de zorg betrachten die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. 

b.         Het kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Door het aangaan van een overeenkomst met het kantoor aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling  Advocatuur. 

c.         Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur, dient de klacht in een klachtprocedure bij het kantoor te worden behandeld. In die interne klachtenprocedure wordt tevens met de cliënt besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld. 

d.        De cliënt dient zijn klacht aan het kantoor voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven. 

e.        Het kantoor handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven. Indien de klacht binnen de genoemde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. 

f.         De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het kantoor voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

g.        De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd  te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,--.

h.        Het kantoor kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur, ook indien geen sprake is van een geschil als bedoeld in artikel 9b. Dit laat onverlet de bevoegdheid van het kantoor om  vorderingen ter zake van onbetaalde declaraties waarover geen geschil bestaat voor te leggen aan de burgerlijke rechter. 

i.         De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Het Reglement kan worden opgevraagd bij: http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/decommissies/2186/advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is gevestigd te (2591 XR) ’s Gravenhage aan de Bordewijklaan 46                  (postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag) en bereikbaar op telefoonnummer 070-3105310 en faxnummer 070-3658814. 

j.         De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de volgens de wet bevoegde rechter. Voor consumenten geldt echter dat zij gerechtigd zijn om binnen één maand, nadat het kantoor zich schriftelijk  op dit beding heeft beroepen, schriftelijk aan het kantoor kenbaar te maken dat zij beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter kiezen. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk. 

 

10.       Toepasselijk recht en forumkeuze  
a.         Op de overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing 

b.         De Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden prevaleert steeds boven een anderstalige versie daarvan. 

 

 

 

Handelsnaam

Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten zijn handelsnamen die gebruikt worden door de besloten vennootschap Mr. M. Bosman Advocatuur B.V.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en exoneratie

Mr M. Bosman Advocatuur BV, h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman, en indien van toepassing, de voor haar werkzame personen, aanvaardt c.q. aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de opdracht, voor zover het als gevolg van een vast te stellen kunstfout te ontstane schadebedrag het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uit te keren bedrag overstijgt. De aansprakelijkheid is derhalve steeds beperkt tot de uitkering die de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aan het kantoor c.q. de verzekerde zal uitbetalen. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor geeft maximaal dekking tot een bedrag van € 1.000.000,-- per aanspraak. Voorts geeft de verzkering dekking voor administratieve betaalfouten, ter hoogte van een bedrag van € 250.000,--. Aansprakelijkheid op grond van artikel 7: 404 BW is niet van toepassing. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor het eigen risico dat het kantoor op grond van de verplicht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen rekening dient te nemen. Voorts geldt de beperking van aansprakelijkheid niet voor opzet of grove schuld van de besloten vennootschap en/of de aan het kantoor verbonden advocaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor werkzaamheden die behoren tot de normale praktijk van een Nederlandse advocaat, zoals werkzaamheden die verricht worden in de hoedanigheid van advocaat, curator in een faillissement (pro se), bewindvoerder in een surséance van betaling, bewindvoerder ten behoeve van een afwezige derde of een onder bewind gestelde persoon, executeur testamentair, bindend adviseur, arbiter, bemiddelaar in het kader van alternatieve geschillenbeslechting (ADR), mediator, auditor in het kader van het kwaliteitsproject van de Nederlandse Orde van Advocaten en bij het vervullen van een andere functie waarin een advocaat van het kantoor door de rechter is benoemd, met alle daarbij en daartoe behorende werkzaamheden en activiteiten. Voorts vallen alle werkzaamheden in verband met de uitoefening van bestuurs- of toezichthoudende functies bij de door het kantoor aangehouden Stichting Beheer Derdengelden onder de dekking van de verzekering. Het in- en uitlooprisico alsmede het waarnemersrisico betreffende de bij de uitvoering van de opdracht betrokken advocaten is (mee)verzekerd. De desbetreffende verzkering is gesloten door bemiddeling van AON Professional Services, met als toepasselijke polisvoorwaarden de NAP070-01 voorwaarden. Het postadres van AON Professional Services is Pand Quarter Avenue Condensatorweg 54 (1014 AX) AMSTERDAM. De polisvoorwaarden van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het kantoor voldoen aan alle eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten (NovA) aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering stelt.  

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat betekent dat het kantoor een klachtenregeling kent, waarop u een beroep kunt doen. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de dienstverlening van de advocaat die u bijstaat dan kunt u bij het kantoor een klacht indienen. De klachtenfunctionaris van het kantoor zal deze klacht vervolgens beoordelen en trachten om een bevredigende oplossing te vinden. Onoplosbare problemen, d.w.z. wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, kunnen aan de Geschillencommissie advocatuur worden voorgelegd. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere cliënt dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de cliënt zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere cliënt is alleen sprake van een bindend advies indien de cliënt het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke cliënt, dan voorziet het reglement in arbitrage. Nadere informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur vindt u op https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/advocatuur/.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is zij bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000,--. Hogere schadeclaims kunnen uitsluitend aan de Geschillen Commissie Advocatuur worden voorgelegd wanneer de hoogte van de claim wordt beperkt tot € 10.000,-- en uitdrukkelijk afstand wordt gedaan van het meerdere. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u aangeboden algemene voorwaarden van het kantoor en/of de te verzenden opdrachtbevestiging, waarin naar de desbetreffende  Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur wordt verwezen. 

Uw privacy en uw persoonsgegevens

In verband met ingang van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU 2016/679. EU Privacy wetgeving per 25 mei 2018 wordt u er hierbij op gewezen dat mr. M. Bosman Advocatuur B.V. (Advocatenkantoor Bosman) uw persoonsgegevens digitaal opslaat. Het verwerken van uw gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid, dat eveneens voortvloeit uit ons beroepsgeheim. U gaat met die opslag (verwerking) akkoord door uw belang door ons kantoor te laten uitvoeren. Wij hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

Mr. M. Bosman Advocatuur B.V. h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman is de beheerder van de persoonsgegevens die u verstrekt en is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Advocatenkantoor Bosman houdt kantoor aan; de Velperweg 97 (6824 HH) te Arnhem en heeft een nevenvestiging te Velp (6881 GL) aan de Tromplaan 20. Als vergenwoordiger treedt op;  mr. M.E. Bosman. KvK-nummer: 33281105. 

Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie Advocatenkantoor persoonsgegevens verwerkt. Dit betreffen de cliënten van Advocatenkantoor Bosman en alle personen die contact opnemen met Advocatenkantoor Bosman.

Welke persoonsgegevens verwerkt het advocatenkantoor?

Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Wij verzamelen en gebruiken niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij uw gegevens verzameld hebben.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

-Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn bij de behandeling van uw zaak door een advocaat;

-Contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren die Bosman Advocaten hanteert;

-Contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken.

Wat is het doel van de persoonsgegevensverwerking?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van een juridische dienst door onze juristen en advocaten. Indien uw zaak in behandeling is bij een jurist of advocaat, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Tevens kunnen er andere persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behandeling van de zaak, afhankelijk van de zaak. Voorts worden deze gegevens gebruikt voor de facturatie en om te beoordelen of wij u wel van dienst kunnen zijn in verband met een tegenstrijdig belang met een andere client doe door ons wordt of werd bijgestaan.

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking?

Uw gegevens verwerken wij op basis van de met u te sluiten overeenkomst van opdracht. U kunt (onderdelen van) uw persoonsgegevens bekijken. Stuurt u ons dan een schriftelijk verzoek aan info@bosman-advocaten.nl

Ontvangers of categorieën ontvangers van de gegevens

In bepaalde gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan –afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de handeling van uw dossier. Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt indien het bij de behandeling van een dossier noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen of indien wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet. Deze noodzaak bestaat om persoonsgegevens met derden te delen bestaat bij het corresponderen met een wederpartij, bij het sluiten van een overeenkomst of indien er in uw dossier een procedure opgestart is.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Persoonsgegevens kunnen voorts worden verstrekt aan derden, bij een reorganisatie of een fusie van onze onderneming of de verkoop van (een deel van) onze onderneming.

Bewaartermijn

De Orde van Advocaten vereist een minimum bewaartermijn van 5 jaar van de gegevens na de beëindiging van de door u aan ons kantoor verstrekte dan wel te verstrekken opdracht. Het door ons kantoor gehanteerde archiveringsbeleid is 7 jaar. Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Dit geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

Recht op toegang

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die we van u bewaren. U kunt hierover contact opnemen via info@bosman-advocaten.nl.

Recht op correctie

U hebt het recht om te verzoeken om correctie van uw persoonsgegevens wanneer deze incorrect zijn, met inbegrip van het recht om completering van onvolledige persoonsgegevens.

Recht op verwijdering

U hebt altijd het recht ons vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens te verwijderen. Als wij dit doen kunnen wij u echter niet meer bijstaan. Gezien wij gehouden zijn aan een bewaartermijn, zullen wij indien u dit verzoek bij ons indient voordat deze termijn verstreken is uw gegevens opslaan in een inactief, onzichtbaar en voor een normale gebruiker onbruikbaar systeem.

Toestemming intrekken

U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen u dan (mogelijk) niet meer op een verantwoorde manier bijstaan. In dat geval slaan wij uw gegevens op in een inactief archief. (zie boven)

Wijzigingen

Advocatenkantoor Bosman behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over het door ons gehanteerde privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via info@bosman-advocaten.nl.

Klacht

U kunt bij ons bezwaar maken als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw mail sturen aan: info@bosman-advocaten.nl

Boven de 16 jaar bent u zelf verantwoordelijk 

Door deze nieuwe wetgeving bent u vanaf 16 jaar zelf verantwoordelijk voor maken van afspraken en verkrijgen van persoonlijke informatie. Met een machtigingsformulier kunt u een ander hiervoor machtigen.

 

© 2024 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105