logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Ondernemingsrecht

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, uw adviseur op het gebied van het ondernemingsrecht

Als ondernemer heeft u continu te maken met het ondernemingsrecht. Een dynamisch gedeelte van het recht, dat een grote diversiteit van juridische regels kent en waar de belangen hoog op kunnen lopen. Verder is "de onderneming" niet één rechtsvorm, maar kan een eenmanszaak, vof, cv, stichting, formele en informele vereniging, bv of nv zijn. Afhankelijk van de rechtsvorm, de grootte en het terrein waarop een onderneming zich begeeft verdient zij dus specifieke zorg en bijstand. Advocatenkantoor Bosman is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. De advocaten en bedrijfsjuristen verlenen juridische bijstand op maat, op civielrechtelijk, bestuursrechtelijk en strafrechtelijk gebied. Interesse; informeer naar een kosteloos gesprek van een 1/2 uur.
 


» Bekijk filmpje

Wat kan Advocatenkantoor Bosman voor uw onderneming betekenen?

Een proactieve benadering kan erger voorkomen. De juristen en advocaten van het kantoor beseffen dus dat het voorkómen van problemen voor u als ondernemer een kernwaarde is. Desgewenst komt een advocaat / bedrijfsjurist bij u langs op kantoor om de zaakdossiers met u door te nemen. Zo worden "sluimerende" problemen in de kern aangepakt en kan een procedure voorkomen worden. Procederen is immers duur. Bovendien kan uw onderneming door negatieve publiciteit schade oplopen.Maar als een procedure onvermijdelijk is, dan gaan we ervoor!De juridische strippenkaart

Advocatenkantoor Bosman biedt de juridische strippenkaart aan voor betaalbaar advies op het door u gewenste moment - naast het gangbare uurtarief. Afhankelijk van de inkoop van het aantal strippen op jaarbasis krijgt u ook een aanzienlijke korting op het advocatentarief. Bent u geïnteresseerd, belt u het kantoor dan gerust.

Lees verder:

Het civielrecht
Het bestuursrecht
Het strafrecht


Het civielrecht

Onze juridische dienstverlening op civielrechtelijk gebied aan bedrijven is rijk gevarieerd. Vrijwel alle kwesties vallen echter onder het contractenrecht of het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Tot het contractenrecht behoren bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, de huurovereenkomst bedrijfsruimte, de koopovereenkomst, de opdrachtovereenkomst, de aannemingsovereenkomst, de agentuurovereenkomst, de franchiseovereenkomst, de overnameovereenkomst en de financieringsovereenkomst. Onze advocaten zijn thuis op het gebied van het opstellen en beoordelen van al dit soort overeenkomsten, het begeleiden van contractonderhandelingen en het verlenen van advies en bijstand wanneer uw contractspartij de gemaakte afspraak niet nakomt of niet na dreigt te komen.

Thuis op vele terreinen

Ook incasso van vorderingen op debiteuren behoort tot het werkgebied. Buitencontractuele aansprakelijkheid kan zich voordoen in geval van inbreuk op auteursrecht, merkrecht of handelsnaam. Een ander voorbeeld ligt op het terrein van onrechtmatige concurrentie, misleidende reclame of ander onrechtmatig handelen waardoor uw onderneming schade lijdt. De advocaten van het kantoor kunnen bogen op veel ervaring op het gebied van civiele procedures bij rechtbanken en arbitrage-instituten. Als een dergelijke procedure onvermijdelijk is, bent u als ondernemer dus ook daarvoor aan het juiste adres bij Advocatenkantoor Bosman.

Het bestuursrecht

Het bestuursrecht kan een belangrijke rol (gaan) spelen voor een ondernemer. Denkt u aan de problemen die kunnen rijzen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning - bijv. om te kunnen bouwen of een omgevingsvergunning om een inrichting op te kunnen richten, te veranderen of in werking te hebben - en/of de weigering van zo'n vergunning. Ook kan een bestuursorgaan besluiten niet langer een subsidie toe te kennen, een vergunning in te trekken, handhavend op te treden door het opleggen van een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Ook kan een tot de overheid behorend zelfstandig bestuursorgaan een bestuurlijke boete opleggen aan een bedrijf, bijv. op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder), de sociale zekerheidswetgeving, de belastingwetgeving, de Arbeidsomstandighedenwet 1998, de Mededingingswet, de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Mediawet 2008.     

Het strafrecht

De advocaten van het kantoor kunnen u eveneens bijstaan op het gebied van het economisch- en milieustrafrecht.

Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home. 

© 2019 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem