logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocatenkantoor Bosman | advocaat bank- en effectenrecht

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman (026-3882351), uw adviseur in het bank- en effectenrecht.

 

Het effectenrecht omvat regels over de toegang, organisatie en het gedrag van de actoren op de effectenmarkt. Het beoogt een ordelijke werking van de effectenmarkten en het beschermen van beleggers. De ervaren juristen en advocaten van Bosman Advocaten kennen de materie, de markt en de mogelijkheden.


Marcel Bosman Arnhem

» Bekijk filmpje

Advocaat bankrecht | advies en bijstand bij problemen met uw bank

 

Advocatenkantoor Bosman biedt u advies en bijstand bij onder meer:

  • het beoordelen van en het adviseren bij het totstandkomen van vermogensbeheer- en vermogensbeheerovereenkomsten;
  • het adviseren over mogelijke aansprakelijkheid van een bank en/of een vermogensbeheerder en/of tussenpersoon voor onzorgvuldige effectendienstverlening;
  • het adviseren over de mogelijke aansprakelijkheid van een bank voor onzorgvuldige dienstverlening t.a.v. kredietverschaffing, waaronder de beëindiging ervan, en overige bancaire producten;
  • het bijstaan bij onderhandelingen en in procedures van particulieren en ondernemers bij het verkrijgen van schadevergoeding van banken, vermogensbeheerders en/of tussenpersonen ingeval van onzorgvuldig handelen.

Advocaat bankrecht | aansprakelijkheid banken

 

U bent bij Advocatenkantoor Bosman aan het juiste adres voor advies en procesbijstand wanneer u schade in uw vermogen hebt geleden omdat een bank of een andere intermediair zich niet aan de spelregels heeft gehouden, u onjuist bent geadviseerd en/of onnodig grote risico's hebt gelopen. De advocaten van het kantoor kunnen bogen op ruime ervaring en kennis van het bank- en effectenrecht. Zij  staan u graag met raad en daad terzijde. Informeert u gerust naar een oriënterend en kosteloos gesprek van1/2 uur.

Advocaat Bankrecht

Lees verder

De WFT
Europese richtlijnen
Informatieverplichting
Zorgplicht

Advocaat bankrecht | de Wft

Het toepasselijke recht vindt u overwegend in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Deze wet vervangt de voorheen geldende wetten omtrent het toezicht op de financiële markten, zoals (1) de Wet toezicht kredietwezen 1992, (2) de Wet toezicht beleggingsinstellingen, (3)  de Wet toezicht effectenverkeer 1995 en (4) de Wet financiële dienstverlening. De Wet op het financieel toezicht is vanaf 1 januari 2007 van kracht.

Advocaat bankrecht | Europese richtlijnen

Het effectenrecht is complex en voortdurend in beweging. De tumultueuze veranderingen op de effectenmarkten de laatste jaren zijn daar vanzelfsprekend debet aan geweest. Ook de Europese Unie heeft zich niet onbetuigd gelaten door het uitvaardigen van een veelvoud aan richtlijnen. Hiermee wordt een harmonisatie van het effectenrecht binnen de Europese Unie beoogd.

Advocaat bankrecht | informatieverplichting banken

De handel in effecten vindt meestal plaats via tussenkomst van een bank of een andere tussenpersoon. Deze tussenpersoon behoort de belegger goed te informeren omtrent de aanschaf van de effecten. Deze informatieplicht is tweezijdig. De belegger dient voorafgaand aan de dienstverlening van de inhoud hiervan op de hoogte te worden gesteld. Verder dient hij geïnformeerd te worden over de eigenschappen en risico's van de financiële instrumenten die bij de dienstverlening zijn betrokken. Deze informatieverplichting is mede ingegeven vanuit de gedachte dat de consument beschermd dient te worden tegen banken en overige intermediairs. Het woud aan financiële regelgeving valt voor de gemiddelde consument/belegger niet meer te doorzien, terwijl de financiële producten steeds ondoorzichtiger worden.

Advocaat bankrecht | zorgplicht

Banken hebben een wettelijke zorgplicht om de belegger in spe te beschermen. Deze zorgplicht berust op artikel 7: 400 BW e.v. De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze zorgplicht is gebaseerd op de unieke positie van de banken in het maatschappelijk verkeer en hun positie als professioneel en bij uitstek deskundig te achten dienstverlener.

De mate waarin de banken een dergelijke zorgplicht hebben is vervolgens afhankelijk van de aard van de door hun geboden dienstverlening. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vermogensbeheer, een adviesrelatie en 'execution only'. Deze verschillen komen tot uitdrukking in de verplichtingen waarop banken aangesproken kunnen worden. Het betreft hier verplichtingen als het 'know-your-customer'-beginsel, bewaking van het cliëntenprofiel en financiële ruimte (inclusief) margin-bewaking en diverse waarschuwingsplichten. De bank dient dus bij haar handelen het belang van haar cliënten voorop te stellen! 

Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl, onder home.

© 2023 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105