logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Nevenvestiging Amsterdam

020-2246260

Profiel

Op aanvraag kosteloos kennismakingsgesprek 026 - 3882351: voor ondernemers, particulieren en non-profitorganisaties

Veel mensen bellen een advocaat pas als het te laat is. Dat is jammer. Een tijdig onderkend probleem is vaak eerder opgelost. En de kosten blijven dan beperkt. Maakt u daarom een afspraak voor een kennismakingsgesprek van een half uur. U bespreekt dan met de advocaat uw probleem en laat de stukken inzien waar het om gaat. Advocatenkantoor Bosman maakt zich sterk voor de juridische belangen van bedrijven, particulieren en non-profit organisaties. Er werken betrokken advocaten en juristen, die oplossingsgericht zijn en duidelijke taal spreken. Met een ruime ervaring worden zowel grote, complexe en eenvoudige zaken behandeld. De advocaten van Advocatenkantoor Bosman bedienen de regio Arnhem, maar ook geheel Nederland en internationale zaken. Het advocatenkantoor is gevestigd te Arnhem en heeft tevens een bezoekadres te Amsterdam en te Velp, gemeente Rheden. 


» Bekijk filmpje


Onze werkwijze

Eerst brengen we uw probleem in kaart. Daarna spreken we met u af hoe we verdergaan. Soms is een brief van de advocaat aan de wederpartij voldoende. Maar het kan ook tot een confrontatie met de wederpartij komen. Bijvoorbeeld omdat deze niet bereid is om aan uw vordering te voldoen en niet voor overleg openstaat. Ook hier geldt: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Onze advocaten, juristen en overige medewerkers hechten sterk aan hun beroepsgeheim. U kunt er op vertrouwen dat wij uw belangen uiterst discreet behandelen.

Bel ons vrijblijvend: 026-3882351

Het eerste gesprek vindt plaats met een van onze advocaten te Arnhem aan de Velperweg nr. 97 (als A vermeldt op Google Maps); goed bereikbaar per auto en per openbaar vervoer.Parkeren is mogelijk op eigen terrein. Ook kan een bespreking op afspraak plaatsvinden te Amsterdam of te Velp.

Anders dan bij de meeste advocatenkantoren kunt u bij een spoedeisende zaak vaak dezelfde dag nog bij een advocaat of jurist van het kantoor terecht. In zeer spoedeisende zaken is een afspraak in het weekend mogelijk. Bel tijdens kantoortijden gratis en vraag naar een oriënterend gesprek van een half uur. Of vul het contactformulier op deze website in (zie www.bosmanadvocaten.nl) of stuur een e-mail naar: info@bosman-advocaten.nl of bosman@bosman-advocaten.nl met daarin vermelding van uw telefoonnummer. Op afspraak bent u ook welkom te Velp aan de Tromplaan 20 (Zie B op bovenstaande kaart van Google Maps).
 Advocatenkantoor Bosman staat u graag terzijde bij zaken op het gebied van:

 • Arbeidsrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Huurrecht
 • Bouwrecht
 • Vastgoedrecht
 • Strafrecht
 • Bestuursrecht
 • Consumentenrecht
 • Contractenrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Personen- en familierecht
 • Bank- en effectenrecht
Lees verder

Tarieven
Griffierechten
Griffierecht in een civiele procedure
Tarieven sector kanton, civiele procedure
Voor dagvaardingen bij de civiele rechter
Tarieven bestuursrecht rechtbank
Griffierecht bij het gerechtshof
Griffierecht in belastingzaken
Griffierecht Civiele zaken bij de Hoge Raad
Griffierecht College van Beroep voor het Bedrijfsleven
Griffierecht Raad van State
Vermindering van griffierecht
Algemene voorwaarden
Handelsnaam
Exoneratie
Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur


 

Tarieven

Tarieven

Honorarium: de financiële vergoeding (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en exclusief 21% btw, die de besloten vennootschap voor uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen. De tijdsevenredig vastgestelde vergoeding bedraagt, behoudens andersluidende prijsafspraak, € 195,- per uur. Bovenop het honorarium worden kantoorkosten in rekening gebracht. Deze kantoorkosten bedragen 5% van het honorarium en dienen ter bestrijding van de kosten van de kantoorfaciliteiten. Onder verschotten wordt verstaan de kosten die het kantoor in het belang van de uitvoering van de opdracht voor u maakt. Voorbeelden zijn deurwaarderskosten en aan de rechtbank te betalen griffierechten.

Griffierechten

Het griffierecht is een heffing (leges) dat door partijen aan de rechtbank betaald moet worden voor het voeren van een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vastrecht. Het wordt echter niet geheven in strafzaken en als u in een kantongerechtzaak als verwerende partij optreedt. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan de rechtbank waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een rekening. In de regel doet hij dit aan de advocaat van een partij. De advocaat is samen met zijn cliënt voor de betaling van het griffierecht aansprakelijk. Het voor het aanhangig maken van een procedure of voor het voeren van verweer verschuldigde griffierecht wordt bij de cliënt in rekening gebracht en dient voor het voeren van de procedure aan de advocaat betaald te worden. Als dit niet wordt voldaan dan zal de advocaat niet in rechte optreden. In het geval dat een zaak wel op de rol staat maar het griffierecht niet tijdig wordt betaald, dan wordt de zaak door de rechtbank niet meer in behandeling genomen. De cliënt blijft dan echter wel het griffierecht verschuldigd. De hoogte van de griffierechten worden door de rechtbanken periodiek aangepast. Hieronder vindt u een overzicht van de griffierechten, zoals die volgens De Rechtspraak voor het jaar 2017 gelden.

Griffierecht in een civiele procedure

Bij de sector kanton betaalt alleen de eiser of de verzoeker (degene die het proces start) griffierecht. De verweerder betaalt niets.
 

Tarieven sector kanton, civiele procedure

Griffierecht per 1 januari 2017 

Soort zaak
 

Griffierecht rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Dagvaardingszaken of Verzoekschriften

 

 

 

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van
- onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom

€ 117,00

€ 78,00

€ 78,00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom

€ 470,00

€ 223,00

€ 78.00

Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom

€ 939,00

€ 470,00

€ 78,00

Aktes

€ 123,00 

€ 123,00 

€ 123,00

Verzetschrift

 

 

 

Wet Mulder

€ 117,00

€ 78,00

€ 78,00

 

Bij een procedure bij de rechtbank sector civiel betalen zowel de eiser (of verzoeker) als gedaagde (of verweerder) griffierechten. Het griffierecht moet vooraf worden betaald, vanaf de dag van de terechtzitting (rolzitting) die in de dagvaarding is genoemd. Als het griffierecht niet op tijd wordt betaald is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. U moet dan nog wel het griffierecht betalen. Vanaf 1 juli 2011 is er een wetswijziging en kunnen zaken met een belang tot 25.000,– bij de kantonrechter worden aangebracht. Voor zaken met een belang boven de 25.000,- is de civiele rechter bevoegd. 
 

Voor dagvaardingen bij de civiele rechter

Tarieven civiel rechtbank

Griffierecht per 1 januari 2017

Sector Civiel

Griffierecht rechspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Familie/handel/kort geding/insolventies/faillissementen
Dagvaardingszaken en verzoekschriften (incl. verzoek conservatoir beslag)
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoir beslag)

€ 618,00

€ 287,00

€ 78,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000 in hoofdsom en niet meer dan € 100.000

€ 1.924,00

€ 883,00

€ 78,00

Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom

€ 3.894,00

€ 1.545,00

€ 78,00

Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet)

€ 122,00

€ 122,00

€ 122,00

Apostille/legalisatie

€ 20,00

€ 20,00

€ 20,00

       
Sector Familierecht      

Inschrijving/ wijziging (rechtskeuze) / opheffing huwelijkse voorwaarden of voorwaarden van een geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister

n.v.t.  € 184,00   € 184,00
Inschrijving van een verklaring houdende afstand van huwelijksgemeenschap in het openbaar huwelijksgoederenregister   n.v.t.  € 122,00  € 122,00 
Inschrijving van de overeenkomst tot beeindiging van het geregistreerd partnerschap in het openbaar huwelijksgoederenregister  n.v.t.  € 122,00  € 122,00 

 
 

Tarieven bestuursrecht rechtbank vanaf 1 januari 2017

Soort zaak
 
Griffierecht

Zaken betreffende een uitkering of huursubsidie

 

voor natuurlijke personen

 € 46

voor rechtspersonen

 € 334 

 

Alle andere bestuursrechtelijke zaken:

 

voor natuurlijke personen

€ 168

voor rechtspersonen;

€ 333

 

Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening geldt in beroep hetzelfde bedrag als hiervoor is vermeld. Heeft de hoofdzaak betrekking op een uitkering of huursubsidie dan geldt voor de voorlopige voorziening ook het lage tarief van € 46.


Tarieven in belastingzaken vanaf 1 januari 2017

 

Soort zaak Griffierecht
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon € 46
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:
 • Wet op de dividendbelasting 1965;
 • Wet OB 1968;
 • Wet BPM 1992;
 • Wet op de accijns;
 • Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;
 • Wet belastingen op milieugrondslag;
 • Douanewet
€ 168
Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon € 333

Griffierecht bij het gerechtshof

Tarief griffierecht per 1 januari 2017

Griffierecht bij een civiele procedure

Tarieven civiel gerechtshoven

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht
rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan €12.500 in hoofdsom

€ 716,00

€ 313,00

€ 313,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 1.952,00

€ 716,00

€ 313,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 5.200,00

€ 1.628,00

€ 313,00

 

Griffierecht in belastingzaken tarief 2017

Soort zaak

Griffierecht

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon

€ 123,00

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door natuurlijk persoon inzake besluiten genomen op grond van:
- Wet op de dividendbelasting 1965;
- Wet OB 1968;
- Wet BPM 1992;
- Wet op de accijns;
- Wet op de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten;
- Wet belastingen op milieugrondslag;
- Douanewet

€ 251,00

Beroep of verzoek om voorlopige voorziening door een ander dan een natuurlijk persoon

€ 503,00

 

Griffierecht civiele zaken bij de Hoge Raad vanaf 1 januari 2017

Aard c.q. hoogte van de vordering of het verzoek

Griffierecht
rechtspersonen

Griffierecht natuurlijke personen

Griffierecht on- en minvermogenden

Zaken met betrekking tot een vordering dan wel een verzoek: 
- van onbepaalde waarde of
- met een beloop van niet meer dan €12.500 in hoofdsom

€ 783,00

€ 324,00

€ 324,00

Zaken van met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500 en niet meer dan €100.000 in hoofdsom

€ 2.601,00

€ 783,00

€ 324,00

Zaken met betrekking tot een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 in hoofdsom

€ 6.504,00

€ 1.952,00

€ 324,00


 Tarieven griffierecht voor beroep bij de Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2017

Soort zaak                                                                        Griffierecht

 
Uitkeringen                                                                       € 46,00
Ambtenaren                                                                      € 168,00
Dienstplichtigen                                                                 € 46,00
Invaliditeitspensioen                                                          € 46,00
Andere bestuursrechtelijke zaken                                        € 168,00 
Hoger beroep niet-natuurlijk persoon (organisaties)              € 333,00                                 

 

 

Tarieven griffierecht hoger beroepszaken bij de Centrale Raad van Beroep vanaf 1 januari 2016

Soort zaak                                                                        Griffierecht

 
Uitkeringen                                                                       € 124,00
Ambtenaren                                                                      € 250,00
Dienstplichtigen                                                                 € 124,00
Invaliditeitspensioen                                                          € 124,00
Andere zaken                                                                     € 250,00 
Hoger beroep niet-natuurlijk persoon                                   € 501,00                                 

 Wat betreft een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening alsmede een verzoek tot herziening van een uitspraak van de Raad gelden in beroep en in hoger beroep dezelfde bedragen als hiervoor worden vermeld.

 Zie de deelsite voor een meer uitgebreide opgave van de griffiekosten van de Centrale Raad van Beroep

Tarieven griffierecht College van Beroep voor het bedrijfsleven per 1 januari 2017

Beroep

Natuurlijke personen: € 168

Rechtspersonen: € 333

Hoger beroep

Natuurlijke personen: € 250

Rechtspersonen: € 501
 

Griffierecht Raad van State 2017

Beroep

Voor zaken die in eerste en enige aanleg worden behandeld, geldt voor individuele personen (natuurlijke personen) een tarief van € 168. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bv's) betalen een bedrag van € 333.

Hoger beroep

Voor zaken die in hoger beroep worden behandeld, geldt voor individuele personen (natuurlijke personen) een tarief van € 250. Niet-natuurlijke personen (verenigingen, stichtingen, bv's) betalen een bedrag van € 501.

Afwijkende tarieven
In een aantal gevallen gelden afwijkende tarieven. Het gaat om procedures die betrekking hebben op bestuurlijke boetes van maximaal € 340 of om besluiten waarvan de kosten van bestuursdwang maximaal € 340 zijn. De afwijkende tarieven zien ook op procedures die betrekking hebben op de Wet op de rechtsbijstand. Als het hoger beroep is ingesteld door of op naam van een individuele burger is het bedrag € 123; als een rechtsbijstandverlener (bijvoorbeeld een advocaat) op eigen naam hoger beroep instelt, bedraagt het griffierecht € 248.

Vreemdelingenrecht

Voor zaken die in de Vreemdelingenkamer worden behandeld, geldt dat voor het hoger beroep in asiel- en bewaringszaken geen griffierecht verschuldigd is. Voor het hoger beroep in de overige vreemdelingenzaken dient u wel griffierecht te betalen. De hoogte van dit bedrag is € 251. Verenigingen, stichtingen, bedrijven en overheden (rechtspersonen) betalen een griffierecht van € 503.

Vermindering van griffierecht

Wie een laag of gemiddeld inkomen heeft en op basis van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingsbeschikking kan procederen, kan (alleen in civiele- niet in bestuurszaken) in aanmerking komen voor vermindering van het verschuldigde griffierecht. Afhankelijk van het inkomen hoeft dan slechts een kwart of de helft van het griffierecht betaald worden. Wie hiervoor in aanmerking wil komen moet dat wel voor aanvang van de procedure aangeven (voor het indienen van een verzoekschrift of dagvaarding). Als u op grond van een door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoeging procedeert (gefinancierde rechtsbijstand), dan bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand de vermindering van het griffierecht voor u.

Bronvermelding griffierechten:
https://www.rechtspraak.nl/Hoe-werkt-het-recht/Kosten-rechtszaak/Griffierecht

Algemene voorwaarden

Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten/juridisch adviseurs en incasso gebruiken algemene voorwaarden die op elke opdracht van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij Kamer van Koophandel onder nummer 33281105 en bevatten een beperking van de beroepsaansprakelijkheid van het kantoor. Deze voorwaarden worden voor de aanvaarding van uw opdracht met u besproken en eveneens op eerste verzoek aan u verstrekt. De algemene voorwaarden zijn altijd op de opdracht van toepassing en worden noch beperkt dan wel aangevuld door andere algemene voorwaarden.

Handelsnaam

Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten / juridisch advies en incasso zijn handelsnamen die gebruikt worden door de besloten vennootschap Mr. M. Bosman Advocatuur B.V.

Exoneratie

Mr M. Bosman Advocatuur BV, h.o.d.n. Advocatenkantoor Bosman en Bosman Advocaten / juridisch adviseurs en incasso, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, voor zover het als gevolg van een kunstfout te ontstane schadebedrag het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter zake uit te keren bedrag overstijgt. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor het eigen risico dat het kantoor op grond van de verplicht gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor eigen rekening dient te nemen. Het kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten die voldoet aan de ter zake geldende voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten.  

Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

Ons kantoor neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming en/of uitvoering van onze dienstverlening, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat betekent dat het kantoor een klachtenregeling kent, waarop u een beroep kunt doen. Onoplosbare problemen zullen aan de Geschillencommissie advocatuur worden voorgelegd. Betreft het geschil een opdracht van een particuliere client dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de client zich binnen een maand na de afhandeling van de klacht wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere client is alleen sprake van een bindend advies indien de client het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dat niet, dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een zakelijke client, dan voorziet het reglement in arbitrage. Wanneer wij er niet in slagen uw eventuele klachten over onze dienstverlening met u tot een oplossing te brengen, dan kunt u uw klachten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door ondertekening van de door ons aan u te verzenden opdrachtbevestiging waarin naar de regeling wordt verwezen. Voorts verwijzen de op de opdracht toepasselijke algemene voorwaarden eveneens naar de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

© 2017 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem