logo Advocatenkantoor Bosman

Vragen? Neem direct vrijblijvend contact met ons op:

Vestiging Arnhem

026-388 2351

Nevenvestiging Velp

026-362 8217

Advocaat bouwrecht

Bel vrijblijvend Advocatenkantoor Bosman in Arnhem: 026-3882351, uw juridisch adviseur in het bouwrecht

Advocatenkantoor Bosman te Arnhem is gespecialiseerd in het bouwrecht en adviseert en procedeert bij geschillen in de bouw. De bouwrechtpraktijk heeft als belangrijke pijlers de civiele en de bestuursrechtelijke regelgeving. De bouwregelgeving vindt u overigens niet alleen terug in de wet. Gedegen kennis van gestandaardiseerde contracten en voorwaarden is onontbeerlijk. Er kunnen zich in de bouw veel problemen voordoen, waar vaak ook aanzienlijke schade of boetes mee gemoeid kunnen zijn. Denkt u aan; bouwtijdoverschrijding, onjuiste oplevering van het werk, ongeoorloofde wijzigingen, kunstfouten van de aannemer of de architect, waarschuwingsplicht van de aannemer voor fouten, verborgen gebreken en non-conformiteit, niet nagekomen afspraken en garanties, uitleg en nakoming koop- en aannemingsovereenkomsten en bijbehorende algemene voorwaarden. Bij het adviseren en procederen door de advocaten en juristen van het kantoor staat een pragmatisch en gedegen resultaat steeds voorop. De bouw kent vaak eigen procesregels. In plaats van geschilbeslechting door de daartoe bij de wet aangewezen rechter worden veel geschillen door middel van arbitrage opgelost. Belt u gerust en vraag naar een gratis gesprek van een 1/2 uur.» Bekijk filmpje

Advies en bijstand

Ons werkterrein is breed:     

 • slopen en bouwen
 • omgevingsvergunningen
 • vrijstelling van door gemeente voorgeschreven bestemming van grond
 • bestemmingsplanprocedure
 • bouw- en woontechnische regelgeving
 • voorkeursrecht van grond en aanbiedingsplicht
 • onteigening en schadeloosstelling
 • ruimtelijke ordening en milieuwetgeving
 • grondverwerving, gronduitgifte en grondexploitatie
 • aanneming van werk
 • eigendomsvoorbehoud en retentierecht aannemer
 • architectenovereenkomst.
Voor meer informatie over het kantoor zie; www.bosmanadvocaten.nl onder home. 

© 2020 • Advocatenkantoor Bosman Arnhem | KvK: 33281105